תחתית תוף הדג'מבה ותופי עץ אחרים, הינה החלק השביר והפגיע ביותר בתוף.
אנו בטמ-טמ, מציעים לכם מגן-גומי היסייע לכם בשמירה על התוף וכן כתוספת דקורטיבית.
סגנונות

את מגן-הגומי, ניתן לשלב בשתי צורות:
האחת- שטוחה ובלתי נראית בתחתית התוף
השנייה- מתחילה בתחתית התוף ועולה כסנטימטר או שניים כלפי מעלה על בסיס התוף בצורה דקורטיבית.
מחיר:
100 ש"ח
Tags: